Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Sesja XXVII - 16.06.2021 r.

1. Uchwała Nr XXVII/288/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie

2. Uchwała Nr XXVII/289/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

3. Uchwała Nr XXVII/290/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot"

4. Uchwała Nr XXVII/291/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino

5. Uchwała Nr XXVII/292/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców

6. Przyjęcie załącznika nr 1 tj. części graficznej, na którą składa się rysunek planu w skali 1:100 będący integralną częścią uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców

7. Przyjęcie załącznika nr 2 tj. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców

8. Przyjęcie załącznik nr 3 o rozstrzygnięciu o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców

9. Przyjęcie załącznika nr 4 tj. danych przestrzennych do uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców

10. Uchwała Nr XXVII/293/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Somonino na lata 2021-2025

11. Uchwała Nr XXVII/294/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa

12. Uchwała Nr XXVII/295/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goręczyno oraz Rąty

13. Uchwała Nr XXVII/296/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok

14. Uchwała Nr XXVII/297/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021-2035

15. Uchwała Nr XXVII/298/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania

16. Uchwała Nr XXVII/299/2021 Rady Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2020

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Augustynowicz 09-07-2021 14:51:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Malanowska 16-06-2021
Ostatnia aktualizacja: Janusz Augustynowicz 09-07-2021 14:51:01